Chủ nhật - 11/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020

Cập nhật : 17/03/2021

1. Công văn giải trình công bố thông tin. 2. Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020.

BCTC tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020

Cập nhật : 20/01/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020

BCTC hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2020

Cập nhật : 20/01/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2020

Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015

Cập nhật : 24/12/2020

Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Cập nhật : 25/11/2020

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11