Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng ngày: 01/07/2022

Nội dung chi tiết nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Tải về

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Tải về

- Nghị quyết bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: Tải về

- Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Tải về