Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021

Đăng ngày: 09/06/2022

1. Giải trình báo cáo tài chính: Tải về

2. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021: Tải về

3. Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31.12.2021: Tải về