Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Địa chỉ: Số 94 Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

Email: songda3@songda3.vn

Điện thoại: