Thứ năm - 18/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 29/04/2021

Nội dung nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020

Cập nhật : 17/03/2021

1. Công văn giải trình công bố thông tin. 2. Báo cáo tình hình công ty niêm yết năm 2020.

BCTC tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020

Cập nhật : 20/01/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 và lũy kế năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ...

Cập nhật : 27/08/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

HỒ CHỨA NƯỚC IAH'LEO 1

Cập nhật : 02/10/2019

HỒ CHỨA NƯỚC IAH'LEO 1

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐẠI BÌNH

Cập nhật : 02/10/2019

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐẠI BÌNH