Thứ năm - 30/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021

Đăng ngày: 04/04/2022

Chi tiết báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Chi tiết báo cáo tổng hợp: Tải về 

Chi tiết báo cáo hợp nhất: Tải về