Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán

Cập nhật : 20/07/2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Cập nhật : 09/07/2020

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Nghị quyết họp hội đồng quản trị ngày 29/06/2020

Cập nhật : 30/06/2020

1. Nghị quyết Họp hội đồng quản trị. 2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Vũ Dũng 3. Quyết định bổ nhiệm chức vụ quyền TGĐ đối với ông...

Đại hội Đại biểu đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ...

Cập nhật : 24/06/2020

Trong 02 ngày, 11-12/6/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX. Trên tinh thần phát huy dân chủ và trí tuệ,...

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Cập nhật : 12/06/2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật : 01/06/2020

Tập hợp các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông cty CP Sông Đà 3 năm 2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2020

Cập nhật : 24/04/2020

BCTC tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2020