Thứ năm - 28/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm kết thúc năm tài chính...

Cập nhật : 25/08/2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm kết thúc năm tài chính 31.12.2020

Thông tin cổ đông nắm giữ trên 5% số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty

Cập nhật : 11/08/2020

Thông tin cổ đông nắm giữ trên 5% số lượng, tỷ lệ cổ phiếu Công ty

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán

Cập nhật : 20/07/2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Cập nhật : 09/07/2020

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Nghị quyết họp hội đồng quản trị ngày 29/06/2020

Cập nhật : 30/06/2020

1. Nghị quyết Họp hội đồng quản trị. 2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Vũ Dũng 3. Quyết định bổ nhiệm chức vụ quyền TGĐ đối với ông...

Đại hội Đại biểu đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ...

Cập nhật : 24/06/2020

Trong 02 ngày, 11-12/6/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX. Trên tinh thần phát huy dân chủ và trí tuệ,...

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Cập nhật : 12/06/2020