Chủ nhật - 11/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Cập nhật : 06/09/2021

Nội dung báo cáo tài chính bán niên soát xét Công ty mẹ 2021

Thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Cập nhật : 30/06/2021

Nội dung chi tiết thông báo thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 30/06/2021

Nội dung chi tiết nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Cập nhật : 22/06/2021

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 19/06/2021

Danh sách tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 08/06/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên...

Cập nhật : 19/05/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cập nhật : 29/04/2021

Nội dung nghị quyết gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021