Thứ năm - 28/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Cập nhật : 27/12/2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ...

Cập nhật : 11/10/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến

Nghị quyết về việc lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, 2018

Cập nhật : 11/10/2018

Nghị quyết về việc lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật : 06/09/2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017