Thứ năm - 28/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Cập nhật : 12/02/2020

Nghị quyết hội đồng quản trị quý 4 năm 2019 của công ty cổ phần Sông Đà 3

Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2019

Cập nhật : 30/10/2019

Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2019

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm...

Cập nhật : 01/10/2019

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà

Cập nhật : 01/10/2019

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà