Chủ nhật - 11/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm...

Cập nhật : 01/10/2019

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà

Cập nhật : 01/10/2019

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà

Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê...

Cập nhật : 10/07/2019

Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê Viết Đoàn

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Cập nhật : 14/05/2019

Nội dung về Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Cập nhật : 11/05/2019

Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019