Thứ năm - 07/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại hội Đại biểu đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày: 24/06/2020

Trong 02 ngày, 11-12/6/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX. Trên tinh thần phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tiến Trường - Bí thư đảng ủy khóa VIII, Chủ tịch HĐQT tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Từng đảng viên đều xác định rõ nhiệm vụ của mình để đóng góp sức lực và trí tuệ cùng tập thể hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Trên cơ sở đường lối phát triển kinh tế của đất nước, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà- CTCP và những thành quả đã đạt được trong 05 năm qua, phương hướng của Đảng bộ Công ty đến năm 2025 là: “Tăng cường lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Phát huy ý chí và sức mạnh của đội ngũ CBCNV để đổi mới sáng tạo; Nâng cao nâng lực quản trị; Phấn đấu xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 3 trở thành doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững ".

Do đó, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là: Tổng giá trị SXKD: 1.605 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 3-5% năm. Xây lắp: 800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50% trong tổng giá trị SXKD. Sản xuất CN: 748 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47% trong tổng giá trị SXKD. Kinh doanh khác (phục vụ XL): 57 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3% tổng giá trị SXKD. Doanh thu: 1.585 tỷ đồng. Lợi nhuận: 306 tỷ đồng. Nộp ngân sách: 204,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 460 tỷ đồng. Giá trị đầu tư: 395 tỷ đồng.

Đồng thời, phấn đấu kết nạp từ 03-05 đảng viên mới/năm; 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có loại yếu kém, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, ĐTN hàng năm đạt loại tốt trở lên.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Đ/c Phạm Văn Quản - Phó bí thư thường trực đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch công đoàn TCT Sông Đà-CTCP phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đ/c Phạm Văn Quản - Phó bí thư thường trực đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch công đoàn TCT Sông Đà-CTCP phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đ/c Nguyễn Tiến Trường - Bí thư đảng ủy khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Công ty phát đáp từ chỉ đạo của đ/c Phạm Văn Quản - Phó bí thư thường trực đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch công đoàn TCT Sông Đà-CTCP

Đ/c Nguyễn Tiến Trường - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đáp từ chỉ đạo của đ/c Phạm Văn Quản - Phó bí thư thường trực đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch công đoàn TCT Sông Đà-CTCP

Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đ/c Lưu Văn Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trao phiếu bầu cử và biên bản bầu cử cho đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị.

Đ/c Lưu Văn Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu trao phiếu bầu cử và biên bản bầu cử cho đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị.

Đ/c Phạm Văn Quản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT Sông Đà-CTCP và Đ/c Nguyễn Tiến Trưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty tặng hoa cho những đồng chí không tái cử.

Đ/c Phạm Văn Quản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT Sông Đà-CTCP và Đ/c Nguyễn Tiến Trưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty tặng hoa cho những đồng chí không tái cử.