Chủ nhật - 11/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

TIN TỨC - SỰ KIỆN

BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán

Đăng ngày: 30/03/2020

Chi tiết báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán của công ty Sông Đà 3

Nội dung báo cáo tổng hợp: Chi tiết

Nội dung báo cáo hợp nhất: Chi tiết