Chủ nhật - 21/07/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

Thủy điện

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 1

Đăng ngày: 07/06/2022

STT

Tên công trình

Công suất thiết kế

Hoàn thành

1

Nhà máy thủy điện XêKaMan1

330 MW

2017