Thứ năm - 18/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

Thủy điện

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẮK LÔ

Đăng ngày: 07/06/2022

Nhà máy thủy điện Đăk Lô:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Đăk Lô

Khởi công: 2012

Công suất thiết kế: 22 MW

Phát điện: 01/2016