Thứ năm - 18/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

Thủy điện

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Đăng ngày: 07/06/2022

STT

Tên công trình

Quy mô- Công suất

Năm hoàn thành

1

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ

320MW

2011