Thứ sáu - 23/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

SONG DA 3 JOINT STOCK COMPANY

Thủy điện

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐẠI BÌNH

Đăng ngày: 05/11/2022

STT

Tên công trình

Quy mô - Công suất

Khởi công

1

Công trình thủy điện Đại Bình

15MW

12/2015