Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Hà
Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30-6-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30-6-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30-6-2019
Báo cáo tài chính tổng hợp đến 30-6-2019

Báo cáo tài chính tổng hợp đến 30-6-2019

Báo cáo tài chính tổng hợp đến 30-6-2019
Báo cáo tài chính Tổng hợp quý I/2019

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý I/2019

Báo cáo tài chính Tổng hợp quý I/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo mời họp ĐHĐCD

Thông báo mời họp ĐHĐCD

Thông báo mời họp ĐHĐCD
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018