BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán

BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán

BCTC năm 2019 Sông đà 3 Sau kiểm toán
86 SD3 vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

86 SD3 vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

86 SD3 vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019

Nghị quyết HĐQT Quý 4 -2019
Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019
Công ty CP Sông Đà 3: Vươn lên khẳng định uy tín

Công ty CP Sông Đà 3: Vươn lên khẳng định uy tín

Công ty CP Sông Đà 3: Vươn lên khẳng định uy tín
THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2015

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2015

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2015
Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2019

Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2019

Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2019
Thông báo về việc đưa cổ phiếu SD3 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

Thông báo về việc đưa cổ phiếu SD3 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

Thông báo về việc đưa cổ phiếu SD3 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch
BCTC Tổng hợp 9 tháng năm 2019

BCTC Tổng hợp 9 tháng năm 2019

BCTC Tổng hợp 9 tháng năm 2019
BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2019

BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2019

BCTC Hợp nhất 9 tháng năm 2019
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Toán