Sông Đà 3, Điểm sáng trên công trình thủy điện Đồng Nai 5

Người đăng: dragonviet

Bình luận