NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 1

STT

Tên công trình

Công suất thiết kế

Hoàn thành

1

Nhà máy thủy điện XêKaMan1

330 MW

2017

Người đăng: dragonviet

Bình luận