NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SE SAN 4

STT

Tên công trình

Công suất thiết kế

Hoàn thành

1

Nhà máy thủy điện Sê San 4

360 MW

2009

Người đăng: dragonviet

Bình luận