NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẮK LÔ

Nhà máy thủy điện Đăk Lô:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Đăk Lô

Khởi công: 2012

Công suất thiết kế: 22 MW

Phát điện: 01/2016

Người đăng: dragonviet

Bình luận