Nghị quyết, Quyết định Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ Công ty đối với ông Lê Viết Đoàn

Nội dung nghị quyết:

Download:

Nghị quyết

Quyết định miễn nhiệm

 

Người đăng: dragonviet

Bình luận