HỒ CHỨA NƯỚC IAH'LEO 1

STT

Tên công trình

Hình thức kết cấu đập

Khởi công

1

Hồ chứa nước Iahleo 1

Bê tông trọng lực

Công trình đang thi công

Người đăng: dragonviet

Bình luận