CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐẠI BÌNH

STT

Tên công trình

Quy mô - Công suất

Khởi công

1

Công trình thủy điện Đại Bình

15MW

12/2015

Người đăng: dragonviet

Bình luận